Tekst & copy

In de wereld van de tekst spreekt men van ‘tekst’ en ‘copy’. En hoewel de Nederlandse term de letterlijke vertaling is van de Engelse term, verschillen beide in de praktijk van betekenis.
Tekst is voortal informerend en soms inspirerend. Copy is wervend en verleidend en zet de lezer aan tot actie.

Ik schrijf zowel tekst als copy. En dat doe ik met veel plezier. Zowel tekst als copy vereist een eigen aanpak en dat houdt het schrijven ervan afwisselend en spannend.

Overigens hanteer ik voor beide tekstsoorten de volgende basisprincipes:

  • eenduidige stijl.
  • duidelijke structuur.
  • correcte spelling.
  • juiste interpunctie.

Informeren, inspireren, activeren, overtuigen of verleiden.
Wat vereist jouw verhaal? Tekst of copy?
Samen komen we daar snel uit.
Neem gewoon even contact op. Dit verplicht je tot niets.

Bel, app of e-mail:

06 20365341
jos@joskester.nl